INSTALLATION AV ROBOTGRÄSKLIPPARE

En auktoriserad installatör programmerar själva gräsklipparen, monterar laddnings-stationen och elkabel samt kontrollerar att allt fungerar. Tjänsten Installation av robot-gräsklippare ger dig den tekniska hjälpen du behöver hemma i din egen trädgård och en robotgräsklippare som är redo att börja användas direkt.


Detta ingår:
- Genomgång av installationsförloppet
- Installation av gräsklipparens laddare till existerande eluttag
- Montering av medföljande gränstråd och pluggar
- Programmering av din nya gräsklippare
- Funktionstest av din nya gräsklippare

Detta ingår inte:
- Borttagning av hinder för installation
- Utjämning av underlag

-Kabel,  (faktureras med 6 sek per meter)